. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika



Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti ke spuštění internetové databáze soudních rozhodnutí
1. června 2011

YouTube link

Videozáznam živého vysílání tiskové konference



Tisková konference ministra spravedlnosti ke spuštění internetové databáze soudních rozhodnutí, 1. června 2011 Tisková konference ministra spravedlnosti ke spuštění internetové databáze soudních rozhodnutí, 1. června 2011


Tisková zpráva

1. 6. 2011

Veřejnost se může na internetu seznámit s rozhodnutími soudů

Ministerstvo spravedlnosti spustilo na svých webových stránkách veřejně přístupnou databázi soudních rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, a to v trestních i v civilních věcech. Možnost bezplatného vyhledávání vybrané judikatury povede zejména ke zvýšení právní jistoty občanů.

"Systém zveřejňování soudních rozhodnutí umožní zájemcům poznat judikaturu soudů, která doposud nebyla volně přístupná. Zveřejněné rozsudky a usnesení mohou působit preventivně, a předcházet tak soudním sporům mezi občany. Účastníci řízení pak mají například možnost seznámit se s rozhodováním příslušných odvolacích soudů a posoudit vhodnost dalšího vedení sporu," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Záměrem zveřejňovat judikaturu soudů prostřednictvím internetu se ministerstvo zabývalo již v předchozím funkčním období ministra Pospíšila. Po jeho návratu do úřadu se k projektu vrátilo. Webová aplikace prošla několikaměsíčním zkušebním provozem a nyní ji může začít využívat veřejnost, a to buď přímo z internetových stránek ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz), nebo ze stránek Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz).

Aplikace v současné době obsahuje přes 2000 rozhodnutí krajských a vrchních soudů a je denně aktualizována. Soudy budou do databáze umisťovat významná rozhodnutí hmotněprávní či procesní povahy a dále veškerá pravomocná rozhodnutí, v nichž soudce aplikoval evropské právo.

Jednotlivá rozhodnutí lze v databázi vyhledávat například podle konkrétních soudů, spisových značek, data vydání, podle vztahu k určitým právním předpisům či pomocí fulltextového vyhledávání.

Zveřejněná judikatura podléhá s ohledem na ochranu osobních údajů anonymizaci. Místo jmen a příjmení účastníků řízení - fyzických osob - proto obsahuje pouze iniciály. Chybí také informace o bydlišti a datu narození účastníků a další osobní údaje, které by vedly k jednoznačné identifikaci totožnosti. Chráněnými osobními údaji naopak nejsou jména soudců, státních zástupců či advokátů nebo identita právnických osob.

Systém je nastavený tak, aby co nejméně zatěžoval soudní aparát. Již od roku 2003 soudy umisťovaly vybraná rozhodnutí do neveřejné centrální evidence, která sloužila pouze pro jejich potřebu. Aplikace ministerstva spravedlnosti vychází z dosavadních soudních administrativních postupů a informačních systémů, jejichž obsah přesouvá na internet.

Tereza Palečková, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti


Vyhledávání v evidenci soudních rozhodnutí