. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika

Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, zní jedna z ušlechtilých zásad fair procesu, kterou v českém "právním" státě garantuje bezprostředně Ústava a Listina základních práv a svobod. Praxe je však jiná - snadno zjistíte, že vaši soudní věc soudí již třetí soudkyně, aniž by k odnímání věci soudkyním předchozím došlo transparentním způsobem. Obrátíte se tedy s důvěrou na státní policii, která občany oblbuje heslem Pomáhat a chránit. A zde narazíte. Nestalo se na vachcimře v Putimi, ale v Praze - Vršovicích:


S pomáhat a chránit já nesouhlasim...


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Nprap. Petr Kričfalušij, vrchní inspektor: "Řikám to pomáhat a chránit tady neřikejte..." - sféráz policejní stanice v Praze - Vršovicích
(audio streaming 48 kb/s, .wma; 16 min.)Zvukový záznam od 9. minuty:

- A proto vás, policii, žádám, abyste mně pomohli a chránili před takovouto mafií.

Říkám to pomáhat a chránit tady neříkejte... - To neřikejte, protože pomáhat a chránit je napsaný na autech a s tim já konkrétně nesouhlasim, nesouhlasí s tím ani další lidé, protože to tak není, protože policie může pomáhat a chránit pouze v mezích zákona a nikoliv všeobecně tak, jak je to napsáno na autě. V tom je rozdíl.

- V mezích zákona já vás žádám, abyste přijali to mé oznámení.

- To oznámení přijmeme, ale musim vás upozornit, že policie nemá žádné právo, protože na to sou speciální zákony, prověřovat činnost advokátů, prověřovat činnost státních zástupců, a prověřovat činnost soudců.

- Pak ale asi můžete z trestního zákona vyškrtnout trestný čin veřejných činitelů.

- To není tak! Ten trestný čin...

- Se vztahuje jenom na vás?

- Ne, nevztahuje se jen na nás, ale vztahuje se i na osoby civilní...

- Vyjma soudců?

- Ale netýká se to soudců, advokátů, a státních zástupců.

- A to v tom zákoně neni napsáno.

- To není v tomto zákoně, protože na to sou zvlášť zákony o advokátech a advokacií.

- No, na to vydala vrchní státní zástupkyně Benešová, že veškerá trestní oznámení na soudce se mají zametat pod stůl jako nespokojenost účastníka řízení. Takže já vidim, že i policie se řídí tímto usnesením.

- Neřídíme se tímto usnesením. My se řídíme tak, jak je to v zákoně stanoveno. Řikám to pomáhat a chránit tady neřikejte, protože co se pod tim se sloučí všechno. My vaše oznámení přijmeme a vaše oznámení sepíšeme. Ale nejde to tak, jak jsem řekl, aby policie vstupovala do spisů soudních, tak jako nemůže vstupovat do spisů státních zástupců a nebo advokátů. Protože vy tam máte advokáta nebo druhá strana má advokáta. (...) Nehledě, že sou tam třeba i vojenský věci a já jako policista nemám přístup do vojenských objektů, které jsou uzavřené. (...) My máme tady pravomoci omezené. (...) Já musim respektovat zákon, tak, jak je napsáno.


Jak to vidí policejní prezidium?

Může policejní orgán plácat nesmysly?

A co tomu řekne ministr vnitra?