. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k vyhlášení 4. vlny žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 8. srpna 2006
(video streaming 102 kb/s, .wmv; 73 min.)


Petice Respektujte náš rodinný život!

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva o porušení práva na rodinný život:

Fiala vs. Česká republika

Koudelka vs. Česká republika

Zpravodajství:

infoNet.tv, 8. 8. 2006

iDnes.tv, Odpolední zpravodajství 8. 8. 2006

iDnes.cz, Matka žaluje stát: Děti se mnou už ani nemluví

Zprávy ČT 1, 8. 8. 2006, 12.00 hod.

ČT1, 8. 8. 2006, Večerník z Čech

Štrasburský soud čeká další vlna stížností, prezidentka.cz, 8. 8. 2006

Diskutovat můžete na AktuálněCZ: Bojuje o dceru 13 let. Získá půl milionu

Když selže soudce, proč má platit občan?

Rozhodnutím Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku byla Česká republika mnohokrát odsouzena k zaplacení finančních částek stěžovatelům z důvodu nezákonných a protiústavních rozhodnutí soudců obecných soudů i Ústavního soudu ČR. Tato částka podle sdělení médií činí více než 19 miliónů korun. Zaplacení škody bylo uhrazeno ze státního rozpočtu na úkor všech daňových poplatníků, kteří škody nezpůsobili. Jejich odpovědnost není v žádné příčinné souvislosti s těmito nezákonnými rozsudky konkrétních soudců. Za škody výlučně osobně odpovídají konkrétní soudci, kteří o věci rozhodovali. V jedné jediné soudní věci, která se dostane k přezkoumání do Štrasburku, rozhoduje vždy deset soudců, to je jeden soudce v první instanci, dále tři soudci o odvolání, dále tři soudci u Nejvyššího soudu o dovolání, a tři soudci Ústavního soudu. Jestliže soud ve Štrasburku rozhodne, že Česká republika, při rozhodování uvedeného množství soudců v jedné věci, porušila ústavu a mezinárodní smlouvy a musí uhradit škodu, svědčí to o katastrofálním výkonu soudcovských funkcí u nás. Škody za soudce nesmějí platit občané. Trestné činy soudců nelze podřadit pod tzv. soudcovskou nezávislost, která je v ČR skutečně neomezená. Vzniklou škodu by měl zaplatit výlučně ten soudce, který špatně rozhodl, nikoliv daňoví poplatníci. Situace došla už tak daleko, že trestné činy soudců policie odmítá podle zákona vyšetřovat. U ministerstev vnitra a spravedlnosti existuje nepsaná dohoda o trestní nestíhatelnosti soudců. Policie dokonce nezákonně postupuje taková trestní oznámení na soudce neoprávněně předsedům soudů nebo Ministerstvu spravedlnosti, které podle zákona nejsou orgány činné v trestním řízení. Těmi jsou policejní orgán, státní zástupce a soud. Dokonce se pracovníci uvedených resortů vzájemně smluví proti oznamovatelům a záměrně odpovídají nevěcně a s obdobným obsahem odpovědi a společně kryjí trestné činy soudců. Konkrétní případy lze doložit od mnoha občanů z celé České republiky za období posledních deseti let. Soudci se stali jakýmisi "privilegovanými pachateli", na něž se nevztahuje trestní zákon a trestní řád. Takové výhody neexistují pro soudce nikde na světě. Tyto otázky je nutné otevřít k veřejné diskusi a neodkladně řešit.

JUDr. Marta Chovancová, Praha
názor zveřejněný v Hospodářských novinách 11. 12. 2006, www.ihned.cz

Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006
Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006 Tisková konference ke 4. vlně žalob rodičů k soudu ve Štrasburku, 8. 8. 2006