. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010
(video streaming 422 kb/s, .wmv; 1 hod. 52 min.)Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010 Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010
Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010 Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010
Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010 Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010
Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010 Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010
Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010 Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010


Tisková zpráva

22. 6. 2010

Ministryně spravedlnosti diskutovala s odborníky problematiku zjišťování příjmu rodiče

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová dnes v rámci diskusního setkání „Výživné II. aneb z čeho je vyměřovat“ jednala s odbornou veřejností na téma, jak zjišťovat příjem rodiče. Otázka zjišťování příjmu rodiče je jedním z hlavních problémů, které si právě započatá druhá etapa určování výživného klade za cíl vyřešit.

Ministryně spravedlnosti při té příležitosti přednesla příspěvek s názvem Kroky včerejší, dnešní a zítřejší, v němž shrnula dosavadní vývoj agendy určování výživného a v němž mimo jiné zazněly tři hlavní zásady, podle kterých by se mělo v těchto otázkách postupovat. Těmito zásadami je: 1. Má-li rodič nezaopatřené děti, je jeho povinností se o ně postarat. 2. Výživné má přednost před leasingem a hypotékou a 3. Dítě má právo podílet se na životní úrovni rodičů, i kdyby rodič neměl reálné příjmy.

„Z jednání expertní skupiny ministerstva spravedlnosti vyplynulo, že není problém zjišťovat příjem jen u osob samostatně výdělečně činných, ale rovněž u jiných než státních zaměstnanců. Z toho důvodu bychom se nyní měli zamyslet nad takovými otázkami jako je prolomení mlčenlivosti při určování příjmu, zda zavést trestní postih, neuvádí-li rodič přesné údaje o svých příjmech, a zda v rámci větší ochrany dětí ponechat opatrovnická řízení veřejná či ne,“ uvedla Daniela Kovářová.

Kromě ministryně spravedlnosti vystoupila v hlavním bloku rovněž děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci profesorka Milana Hrušáková. Její příspěvek byl zaměřen na zjišťování příjmů rodičů v ideální podobě. Zaznělo v něm kromě jiného také to, že by opatrovnickým řízením mohlo pomoci předcházející řízení mediační.

Během diskuze byla potom znovu otevřena otázka možného dovolání a specializovaných senátů u jednotlivých soudů. Tyto snahy ministerstvo spravedlnosti již od samého počátku optimalizace určování výše výživného podporuje.

Diskusní setkání Výživné II. pořádalo ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s vydavatelstvím EPRAVO a Justiční akademií.

Jitka Zinke, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti