. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Vaše názory

Jak funguje právní stát

Příklad ze života pro poučení spoluobčanů.

Zákon 72/94 Sb. o vlastnictví bytů nám umožnil koupi bytů, které jsme si postavili vlastnoručně v rámci podnikové bytové výstavby v letech 1960-61. Ihned po koupi v roce 1998 jsme se stali právnickou osobou "Sdružení vlastníků".

Jeden vlastník bytu, bydlící nejblíže přípojkám vody a tepla se rozhodl neplatit na společné rozvody - stoupačky pro ostatní byty a sám si vypočítával měsíční příspěvek na opravy. Protože jsme s tím nesouhlasili, dal nás k soudu.

Okresní soud se rozhodl už po pěti letech a 3.4.2003 uspořádal k vůli takové brkotině dvě stání. Žalobu zamítl a žalobce měl zaplatit soudní výlohy i žalovaným. Ani právníci obou stran nepoznali, že žaloba jednotlivých osob ve Společenství (dříve Sdružení), svolávaná třemi doručenkami jedenácti osobám po 30 Kč je chybná, protože žalována měla být právnická osoba.

Žalobce se odvolal a další soudci už rozhodovali jen od stolu. Zkritizovali prvního soudce, že žalobci nezdůvodnil zamítnutí. Okresní soud 16.6.2004 zrušil své rozhodnutí s tím, že má rozhodnout Společenství vlastníků. Krajský soud 1.2.2005 vrátil 2 kg spisů (i cizích, které nám nepatřily a obsahovaly soukromé údaje, do kterých nám nic není) s výmluvou na formální chyby v zápisu ze shromáždění vlastníků a bez ohledu na další doklady spisu, které formální nedostatek nahražovaly. Vůbec se nezabýval předmětem sporu a potrestal obě strany. Neuznává, že nejen občan, ale i soudce je omylný a že omyly je třeba vyjasnit a pak soudit, a ne si přidělávat práci s dalšími odvoláními a rozsudky.

Udělali jsme novou schůzi se všemi formalitami dle přání soudu. Opět jsme byli žalováni a souzeni krajským soudem. Soudce silně brojil proti institutu Společenství vlastníků a 18.11.2008 jsme se dozvěděli z jeho usnesení, že všechna naše rozhodnutí jsou neplatná a opět potrestal obě strany sporu.

Předsedové soudu a soudcovské unie odmítli stížnost řešit, že by to bylo zasahování do nezávislosti soudců.

Rejstřík krajského soudu do naší složky neuvedl naší změnu člena výboru v roce 2005, kterou jsme podali dopisem dle rady pracovnice rejstříku a ani nám neřekl, že jim to nevyhovuje. Přitom všude uvádíme adresu, spojení telefonem i e-mailem. Advokát žalobce a soud to zřejmě použil k svému rozhodnutí. Předmětem sporu se nezabýval.

Katastrální úřad odmítl opravit povinný údaj "Prohlášení vlastníka", kam se dostala i nezákonná klauzule dle přání žalujícího vlastníka, protože si katastr upravil § 11 zákona o vlastnictví bytů vložením slůvka "pouze" a ani jejich právník si nedal vysvětlit, že § 11 mluví jen o části vkladu, která má vliv na měsíční příspěvky vlastníků na opravy a ne na další povinné údaje. Žalobce se na úřední listinu stále odvolává, i když soud doporučil Prohlášení vlastníka změnit .

SON - Sdružení na ochranu nájemníků nám dalo písemně posudek, jasně definující nutnost opravy na katastru.

Veřejný ochránce práv se přidal k názoru katastru a naši žádost o pomoc zamítl.

Právníci, naši obhájci nám po pravdě tvrdili, že jsme v právu, ale že záleží na soudci, jak se rozhodne, takže nám nemohli garantovat kladný výsledek. Tedy opět "vzorná služba občanům" a ne právo. Právník se přece neodváží kritizovat soudce. A žádná strana sporu asi nedala všimné.

Žalující vlastník se odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Ten nasadil všemu korunu. Pozval obě strany z Ústí n.L. do Prahy, nepřipustil žádné argumenty a oba právníky s doprovodem poslal domů a pak u "zeleného stolu" dal za pravdu protizákonnému a neproveditelnému chování. Povýšil chybný doklad-Prohlášení vlastníka"- nad zákon. Co pozná každý laik, nepoznají studovaní právníci a soudci, tedy že rozvody patří podle zákona 72/94 Sb. do společných částí a nemohou být rozdělovány.

A další soudní žaloba požaduje na rozvody žalujícího bytu samostatný fond na opravy, který není z čeho vypočítat. Jejich advokát tvrdí, že bude vždy hájit svého klienta, bez ohledu na zákony. A zatím se mu to dost daří.

Ústavní soud, jak se dozvídáme z tisku, je vzorem pro ostatní soudy. Také napřed zkoumá formální stránku žaloby, aby nemusel řešit věcnou stránku sporu.

Poslankyně-zpravodajka zákona o vlastnictví bytů, která mě chtěla zvát jako poradce k dalším novelám, mlčí k tomuto problému.

Mlčí i poslanec-skaut, na kterého jsem se obrátil. Chce asi potvrdit názor Antony Edena, že "mladost, ztrávená ve Skautu, je nejlepším doporučením pro voliče, ale nejhorším doporučením je podezření, že by jako politik mohl ve svém skautství pokračovat.

Na dovolání k Nejvyššímu soudu nemáme peníze (jsme důchodci) a můžeme se navíc domnívat, že soudci budou stejně arogantní, jako ti předchozí. Potvrzuje to i korespondence, kterou vedeme s nimi o naší stížnosti Nejvyššímu soudu na jednání soudců Vrchního soudu podle zákona o soudech, i o vlastním dovolání k Nejvyššímu soudu.

Tak si, přátelé, kteří nemáte miliony nazbyt, nic nezačínejte se soudy. Vy nemáte peníze daňových poplatníků, tedy Vaše, jako soudy.

Všechny zmiňované autory zdravím a přeji jim, aby byli úspěšnějšími a schopnějšími organizátory protestů, než jsem já. Všechny kritizované i ostatní čtenáře, které problém zajímá, prosím o sdělení svého názoru, abych si případně mohl svůj názor opravit.

4. 7. 2010

Jiří Smejkal
Smejkal.jiri@volny.cz

Změna: Kr. soud nám přidělil právníka ex-offo pro dovolání. Snad za 5 let se dozvíme výsledek. Já asi ne, je mi 86 let.
20.3.2012

"Labutí píseň šikanovaných"
na melodii "Když jsem já ty koně pásal..."

Sedm let nás soudce soudil,
obě strany potrestal.
Zákon nedokázal přečíst,
svůj plat libě užíval.

Skoro na dvě kila spisů
našich, cizích, vrátil nám.
Vzkázal: Kolektive v sporu,
rozhodni si svou při sám.

Z toho plyne poučení:
Se soudy nic nezkoušej !
Svoje soukromí do novin
spíš než soudu vykecej.

Rovněž katastrální úřad
nechtěl chybu napravit.
Jako c.k. úředníci
zákon uměl překroutit.

Jeho nadřízený orgán
inspektorát v Liberci
kryl jim záda a nám vzkázal,
že jsme vlastně pitomci.

Kterým ještě institucím
též nevadí ostuda,
než si právo vydobude
má "právnická osoba"? (Společenství vlastníků bytů)

21.12.2007 - RNDr. Seitlová a JUDr. Motejl - Ochránci lidských práv v Brně:

Další velkou "odbornicí"
Seitlová. se jeví nám.
Zeptala se na katastru.
Motejl "prý" nás četl sám.

Rok 2010:

Soused je však zaslepený,
k Vrchnímu soudu nás zval.
Ten si nás plet s akciovkou,
sousedce za pravdu dal.

Zbylo nám jen stěžování;
Nejvyšší soud ho dostal,
aby dvanáct let souzení
"brkotiny"potrestal.

Budem' zase roky čekat.
Těšit se, že život náš
neskončí dřív', než se dozvím
že zákone pravdu máš.

Důchodce a poplatníky
stálo asi sto tisíc
to, že soudci si s právníky
vydělají trochu víc.

Stát si stále neví rady
s astronomickým dluhem.
V byrokratů kvalitě je
"padák" nejlepším lékem.

O co vlastně ve sporu jde,
to by nikdo nevěřil :
opravou rozvodů v domě
nás ostatní "pověřil".

Chce vlastní fond oprav míti,
sám si určovat výši,
a na to mu i přes zákon
"chytrý" právník uslyší.